استاتیک سوییچ

(استاتیک سوییچ ها دستگاههایی هستند که قابلیت اتصال دو ورودی مجزا بصورت همزمان و انتقال یکی از آنها به خروجی را دارند. این سیستم ها نیز مصارف مختلفی از جمله صنعتی و غیر صنعتی را دارا هستند که پیشنهاد این شرکت ، برند Falat Pars Co. جهت مصارف صنعتی و Power Walker آلمان جهت مصارف غیر صنعتی می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.