استابلایزر

استابلایزرها به عنوان نوسان گیر و یا تثبیت کنندة ولتاژ برق مورد استفاده قرار گرفته و تنها حفاظت آنها در برابر اضافه ولتاژ و یا کاهش ولتاژ برق شهر می باشد. این سیستم ها با توجه به دارا نبودن باطری به عنوان منبع ذخیره کنندة انرژی ، با خاموشی برق از کار افتاده و هم چنین فاقد حفاظت های هارمونیکی می باشند و به هیچ وجه قابل جایگزینی با سیستم های UPS نخواهند بود.

هیچ محصولی یافت نشد.