باطری

باطریها به عنوان منابع ذخیره کنندة انرژی در سیستم های UPS استاتیک بوده و با تکنولوژی های مختلف تولید و مورد استفاده قرار می گیرند. این شرکت به صورت پیش فرض جهت کلیة مصارف اداری ، باطریهای خشک اسیدی و جهت مصارف صنعتی ، باطری های نیکل کادمیوم را پیشنهاد می دهد.

هیچ محصولی یافت نشد.